Klart for ny rettsrunde om Mora Gård

NY RUNDE: Eieren av Mora Gård, Silje Moren (t.h) og forsvarer Camilla Lous.

NY RUNDE: Eieren av Mora Gård, Silje Moren (t.h) og forsvarer Camilla Lous.

Artikkelen er over 1 år gammel

Sør-Østerdal Tingrett slo i mai fast at utbygger og investor Tore Karlsen ikke har noen rett til å bygge ut det planlagte Løvåsbakken hytteområde ved Mora gård i Trysil. Karlsen anket og ny sak skal opp i lagmannsretten 13. og 14. februar neste år.

DEL

Saken gjelder retten til å disponere og bygge ut et hyttefelt på rundt 250 mål i Løvåsen-området nord for Trysil sentrum. Det var i 2005 at daværende eiere av Mora Gård, Sven Moren og Marit Ekeland, inngikk en avtale med utbygger Tore Karlsen.

Den ga Karlsen rett til å bygge ut området og grunneierne skulle få 100.000 kroner per solgte mål råtomt.

I 2013 tok Silje Moren over gården etter sin far Sven Moren. Samtidig var hytteplanene til Tore Karlsen blitt godkjent av Trysil kommune og en endelig utbyggingsavtale ble framforhandlet mellom Moren/Ekeland og Karlsen. Denne avtalen ble aldri signert fordi gården på det tidspunktet var overdratt til Silje Moren.

Kulturarv

Tore Karlsen hevder at avtalene er gjeldende og forpliktende også for den nye eieren, Silje Moren, og tok ut stevning mot henne i oktober i fjor da hun ikke aksepterte hans rett til hytteutbygging.

Silje Moren, derimot, har hele tiden vært imot planene om et hyttefelt nær gården. Hun uttalte til tingretten at hun ikke aksepterer avtalen fordi hun ønsker å bevare den kulturarven som gården representerer.

Mora Gård var hjemmet til hennes oldefar, dikteren Sven Moren og barndomshjemmet til blant andre Halldis Moren Vesaas.

Tapte alt

Sør-Østerdal tingrett mente at Silje Moren måtte frifinnes fordi den mente hun ikke hadde noen grunn til å tro at det var forhandlet fram noen juridisk bindende avtale som båndla områder til hytteutbygging på det tidspunktet hun tok over gården.

Retten slo fast at utbygger Tore Karlsen ikke hadde noen disposisjonsrett og han ble i tillegg dømt til å betale 540.000 kroner i saksomkostninger.

Artikkeltags