Barlindgrenda og Barlindtunet med 70 boenheter i varierende størrelse ble lansert i Elverum i mars.

Siden den gang har Trysilhus signert en kontrakt på en leilighet på 70 kvadratmeter for 2,9 millioner kroner i Barlindtunet.

– Vi gjør oss ikke avhengig av å selge boliger før vi begynner å bygge. Vår erfaring er at interessen tar seg opp når folk ser at vi er i gang, sier selger Christian Melsom Andresen hos Trysilhus Nordøst.

Han har ansvaret for salget av leilighetene.

Trysilhus' del av Ydalir ligger mellom Trysilvegen og Ydalir skole.

– Fordi prosjektet er så stort, blir det bygd ut i flere etapper. Den første består av leiligheter på 44 og 70 kvadratmeter, sier Andresen.

Prisen på leilighetene er henholdsvis 2.548.000,- og 2.948.000 kroner.

Leilighetene på 70 kvadratmeter har mulighet for loft i 2. etasje, da blir leilighetene på ca. 110 m²

Skjær i sjøen

Boligområdet som ligger i Ydalir er nå i gang etter flere runder med diskusjoner om utforming av området.

Først avvek Trysilhus forslag til reguleringsplan fra Masterplanen i Ydalir og spesielt miljøvennlig bygging, og kommunen måtte bare innse at den ikke kan sette strengere krav til en utbygger enn kravene i plan- og bygningsloven.

Trysilhus kjøpte nemlig den 30 dekar store tomta av Knut Holter, og han stilte ingen krav om at utbygging på tomta måtte følge Masterplanen for Ydalir, slik Elverum Tomteselskap gjorde for områdene det solgte til utbyggere.

Skolevegen

Ironisk nok er boligområdet som ligger vegg i vegg med Ydalir skole egentlig ikke en del av miljøbydelen Ydalir.

Og nettopp nærheten til skolen ble neste diskusjonstema. Atkomsten til halvparten av boligene går via Granittvegen som er vegen til skolen og barnehagen.

Også denne gang ble det funnet en løsning slik at reguleringsplanen ble godkjent. Nå er maskinene i full gang med å klargjøre området for bygging.