(Hamar Dagblad)

Lionsklubbene i Norge har sin årlige tulipanaksjon siste fredag og lørdag i april. Pengene som samles inn i aksjonen er øremerket til barn- og ungdomsarbeid. Tidligere gikk pengene til Nei til narkotika-aksjonen, men det ble etter hvert utvidet til å gjelde holdningsskapende arbeid på et bredere felt. Nå selges det rett oppunder en million tulipaner på landsbasis i forbindelse med kampanjen, og de lokale Lionsklubbene Storhamar, Vang, Stange og Romedal stiller i sine områder på stand ved kjøpesenter, butikker og lignende. De har sett at holdningsskapende arbeid er viktig, og noe som ikke må bli glemt.

– Vi har jo nylig sett lokale nyhetsoppslag blant annet om russen hvor enkelte stemmes ut. Dette har vært en del av TV-underholdning i mange år nå, så det er ikke så rart at de unge plukker opp dette, mener kvartetten Kåre Rise (Storhamar), Kjell Børresen (Vang), Arve Fossum (Stange) og Erling Bjørtomt (Romedal).

De kan fortelle om stor oppslutning rundt aksjonen.

– Det er butikker som vanligvis selger tulipaner som ikke tar inn dette den helga vi står der slik at de lar oss stå for tulipansalget disse dagene, sier de.

I det siste har Vang og Storhamar i stor grad støttet skoler og Storhamar idrettslags barn i ishockey og håndball med skolering i MITT VALG. Mitt valg er et program, som lærere og trenere kurses i, for å gi barn og unge sosiale og emosjonelle kunnskaper slik at de lærer å ta sine kloke valg: Mottoet for programmet, skoleringen, er «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne». Mitt valg har program for læring på alle trinn med bl.a. morsomme aktiviteter i barnehagen, livsmestring og folkehelse i skolen, trygghet, samhold og mestring i et inkluderende treningsmiljø i idretten.