Utdelingen foregikk forrige mandag. Samfunnsprisen består av et diplom og 10.000 kroner.

Knut Andersen og Kjell Arne Fridtun tok imot hederen på vegne av Elverum Turforening.

Prisens formål er å løfte fram enkeltpersoner, foreninger eller grupper som gjør en viktig frivillig innsats for å gagne eller glede andre i Elverum eller Åmot. Medlemmene i Elverum Rotaryklubb kommer med forslag, mens styret bestemmer hvem som får prisen.

I år var ikke Elverum Rotaryklubb i tvil om hvem som skulle få prisen:

– Formålet med Elverum Turforening er å fremme friluftsliv og folkehelse gjennom å opparbeide turløyper, merke og vedlikeholde disse og å klargjøre skiløyper gjennom vintersesongen, sier komitéleder Olav Brunstad.

Han viser ellers til at Turforeningen vedlikeholder og drifter serveringssteder ved de mest besøkte turområdene.

Det praktiske arbeidet gjøres av frivillige. Samtidig er foreningen avhengig av et godt samarbeid med grunneiere, Elverum kommune og ikke minst medlemmene. Årskontingent og omsetning på serveringsstedene står for store deler av foreningens inntekter.