Turid gjenvalgt som leder for 31. gang: – Det er mye jobb i en slik posisjon

FULL FART: Turid Myrvold er stadig i farten med mange baller i lufta for historielaget. Her er hun under en av kulturminnedagene på Tyskeberget finnetorp.

FULL FART: Turid Myrvold er stadig i farten med mange baller i lufta for historielaget. Her er hun under en av kulturminnedagene på Tyskeberget finnetorp. Foto:

Av

Alt kulturarbeid trenger ildsjeler som går foran og drar andre med. som for eksempel en leder som lever og ånder for historielaget. Turid er en slik person. Nå er hun gjenvalgt for 31. gang som leder i historielaget.

DEL

Det gjør Turid Myrvold til en legende i alt arbeid som er utført av Åsnes Finnskog Historielag for lokalkulturen på Finnskogen. Hun ble æresmedlem i 2010. Hun ga selv uttrykk for tvil om gjenvalg på årsmøtet nylig. Men gjenvalg ble det, og rett person er fortsatt på rett plass.

– Det er mye jobb i en slik posisjon. Men vi har mange veldig flinke folk med. De gjør en kjempejobb, og det hadde ikke vært mulig å ha en slik aktivitet som vi har uten selvgående grupper, sier Turid Myrvold.

Ikke gått lei

Hun holder fortsatt det samme høye tempoet som hun gjorde fra start da hun kom til Åsnes Finnskog som lærer og blant annet startet speidervirksomhet. Også den er fortsatt i full sving.

– Du har ikke gått lei iblant da?

– Nei, jeg har ikke det. Men det kan være ting man ikke er like glad for. Men det er bare å jobbe på. Dette er noe jeg er interessert og mener er viktig for å ta vare på historien. Ikke bare på Finnskogen, men også ellers i bygda. Det er for eksempel alltid moro og interessant når folk kommer for å få hjelp med å finne fram til ting, for eksempel slekt, i dette området vårt. Når vi kan hjelpe, er det alltid ekstra moro. Og selv om det heter Åsnes Finnskog Historielag, betyr ikke det at man må bo på Finnskogen for å være med. Vi trenger interesserte folk som vil ta et tak, uansett hvor de bor og kommer fra, sier hun.

SMÅ OG STORE: Her er lederen sammen med Jaran Ydzi og Lill Ydzi  under en grendekafèdag på Kilskula.

SMÅ OG STORE: Her er lederen sammen med Jaran Ydzi og Lill Ydzi under en grendekafèdag på Kilskula. Foto:

– Dere har et imponerende stort mannskap i sving?

– Det har vi virkelig. Og uten alle ildsjelene i forskjellige komiteer og utvalg, hadde vi ikke hatt mulighet til å være så aktive som vi er. Det er rundt 50 personer i forskjellige komiteer. De jobber selvstendig og rapporterer til hovedstyret. Det fungerer veldig bra, og de gjør en enorm jobb for å ta vare på historien vår, sier Turid Myrvold.

300 medlemmer

Åsnes Finnskog Historielag har da også gjennom de tre tiår man har holdt på, mottatt en rekke høythengende priser for sitt arbeid. Stadig flere kommer med for å ta et tak i lagets arbeid.

I den spede begynnelse var det rundt 50 medlemmer, et antall som ville være veldig bra i mange lag og foreninger. Ved utgangen av siste år var det vel 300 medlemmer i laget.

I løpet av årene er det utnevnt 22 æresmedlemmer. Ni av dem er fortsatt med. Den første var den legendariske fløterhakesmeden Kåre G. Vålbekken, den foreløpig siste Finn Erik Vermundsberget.

Styret i Åsnes Finnskog Historielag består nå av Turid Myrvold som leder, og hun har med seg i styret Einar Holt Nilsen, Tove Bråtebekken, Jan Helge Fall, Kari Mette Pedersen, mens Pål Eriksmoen er vara til styret.

Det ble gjenvalg med et par endringer i alle komiteene.

Artikkeltags