Uhel­bre­de­lig sjuk­dom stop­per ikke Jan Aage (71): – En­ger­dal skal bli ho­ved­sta­den for snø­scoot­e­re i Norge

Må­let er hå­re­te: – Vi job­ber for at En­ger­dal skal bli snø­scoot­er­ho­ved­sta­den i Norge, sier Jan Aage Røt­nes, næ­rings­ut­vik­ler i En­ger­dal kom­mu­ne. Røt­nes har også pla­ner om å få en eks­tra båt i rute ved si­den av Fæ­mund ll som ikke for­uren­ser på Fe­mun­den.