Det sier styreleder Per Hanasand i Den Norske Turistforening. Han er skuffet over at viktige naturområder fortsatt pekes på som aktuelle for vindkraft.

– Det er skuffende at NVE ikke slår fast at vi skal skjerme all urørt og inngrepsfri natur mot utbygging. Slike områder har store naturverdier og artsmangfold, og gir mulighet for helt spesielle naturopplevelser, og burde ikke bygges ned, sier Hanasand.

Hanasand viser til at store områder i Trøndelag, Østfold og rundt Haugesund er blant dem som NVE peker ut.

NVE la mandag fram et nasjonalt rammeverk for vindkraftutbygging på land til regjeringen og peker her på 13 områder landet rundt som kan egne seg for utbygging. Forslaget fra NVE skal nå sendes på høring.

Ønsker havvind

Også Miljøpartiet de Grønne reagerer på NVEs rapport.

– For å kunne gjennomføre det grønne skiftet trenger vi noe vindkraft på land, men vi kan ikke akseptere naturødeleggelsene som NVEs rammeplan kan legge opp til, sier talsperson Arild Hermstad i MDG.

 

Han understreker at partiet ønsker en storstilt satsing på vindkraft, men mener denne må skje til havs og ikke på land.

Innen 2030 vil partiet at nær 70 prosent av dagens strømproduksjon skal stamme fra havvind.

– Bør bli bindende

SV gir ros til NVEs plan.

– Vi er glade for at Stølsheimen, som Miljødirektoratet gikk imot å bygge ut i, ikke er et av områdene NVE mener det kan bygges vindkraft i, sier miljø- og energipolitisk talsperson Lars Haltbrekken. Han mener NVEs rapport bør bli bindende.

SV vil ha en pause i behandlingen av nye vindkraftutbygginger til den nasjonale vindkraftplanen er ferdigbehandlet.

(©NTB)