TV-aksjonsdagen er 22. oktober. I år går innsamlingen «Hvert barn er en mulighet» til UNICEF arbeid for å gi skolegang til barn som vokser opp i noen av verdens verste konfliktområder: Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

24 millioner barn i verden over får ikke skolegang på grunn av krig og konflikt. Utdanning er et av UNICEFs viktigste arbeidsområder, både i krig og fred. Skolegang gir barn som lever i konfliktområder en mulighet til å lære, leke og være sammen. På sikt bidrar utdanning til å gjenoppbygge samfunn og gi håp for fremtiden.

– Her i Elverum er det som tidligere skolene som er ansvarlig for innsamlingsaksjonen, sier leder i kommunekomiteen, Lillian Skjærvik.

– Det har vært oppstartsmøte med de ansvarlige på hver skole og de er klare til å ta jobben. Søndag 22. oktober kommer mange skoleelever med følge, fra alle skolekretsene i Elverum, og banker på døra di. Vår oppfordringer er: ta godt i mot våre innsamlere og gi så det monner! Hvert barn er en mulighet! sier Skjærvik.