Det sier komitéleder for TV-aksjonen i Elverum, Lillian Skjærvik, til Østlendingen søndag kveld.

– Det ble samlet inn litt mindre i år enn i fjor. Det betyr ikke at årets resultat er dårlig. Mange sa at de skulle vippse penger. Hvor mange som gjør det og hvor mye de gir får vi vite først utover i uka. Mange oppdager også muligheten til å sende penger digitalt når de får en lapp på døra, sier Skjærvik.

Hun understreker at pengene som kommer inn via Vipps vil bli lagt til innsamlingsresultatet.

– Det betyr at 336.816 kroner ikke er det endelige innsamlingsresultatet, sier komitélederen.

Mandag kveld kom det inn 21.890 kroner fra vippsere i Elverum.

Tv-aksjonen 2017

Årets aksjon går til Unicef.

Unicef er FNs barnefond.

Det ble opprettet av FNs generalforsamling i 1946 for å yte nødhjelp til krigsrammede barn i Europa og Asia etter andre verdenskrig. Fra 1950 og utover gikk de over til å etabler mer langsiktige hjelpeprogrammer i utviklingslandene.

Pengene som samles inn under TV-aksjonen skal gå til deres arbeid for å skaffe barn rammet av krig og konflikt utdanning. Landene Unicef har valgt å søke om midler til er Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

Skjærvik sier at det har vært en glede å motivere elevene til å gå med bøsser i år.

For det er i hovedsak barneskoleelever fra skolene i Elverum som går med bøsser.

Skolene har bidratt med fra 20 til 72 bøssebærere.

– Det er fint for elevene å kunne samle inn penger for å gi andre barn mulighet til å gå på skole. Den samme muligheten barn her i Norge tar som en selvfølge. Det er et takknemlig budskap å kunne formidle til elevene som har gått med bøsser, sier Skjærvik.

I tillegg til bøsseinnsamlingen har næringslivsstafetten samlet inn rundt 130.000 kroner.

Og forresten – det er en bøsse som ikke er levert ennå.

– Den har Taiga'n hatt med seg på håndballkamp i Drammen. Hvor mye som er i den vet vi ikke ennå, smiler er fornøyd komitéleder søndag kveld.