24 millioner barn får ikke skolegang på grunn av krig og konflikter rundt om i verden. Unicefs TV-aksjon skal samle inn penger til fem utplukkede land, slik at barn i disse landene kan få den utdanningen de har rett på.

– I år samler vi inn penger til Syria, Sør-Sudan, Pakistan, Mali og Colombia. I Syria er 7000 skoler blitt ødelagt, i Sør-Sudan kan bare 27 prosent av de under 15 år å lese, i Pakistan har 60 prosent av jenter ingen utdanning, i Mali er det konflikter og i Colombia har en av fem ungdommer ingen skole eller jobb å gå til. Dette ønsker vi å endre, sier fylkesaksjonsleser i TV-aksjonen, Tore Torp, som kan innrømme at barn uten skolegang er det temaet som engasjerer ham mest.

Stort samarbeid

Hele TV-aksjonen er et gigantisk samarbeid mellom flere aktører, og gruppa bak TV-aksjonen i Hedmark har jobbet på spreng for å få med flest mulig.

– Vi har kontakta mange fra ulike bedrifter og hørt om de vil være med på ringerundene vi gjør på tirsdag. Det er veldig mange som er positive til det og flere har også vært med før. Flere fra Elverum Håndball skal være med, samt blant annet ordfører, Erik Hanstad, sier Tore Gunnar Ruud, som har hatt ansvaret for å få tak i de som skal ringe sammen med regionsjef i Kiwi Innlandet, Espen Madsen.

Til sammen skal 70–80 personer ringe rundt til bedrifter tirsdag. Dermed håper komiteen at flest mulig støtter formålet.

– De fleste bedrifter i Hedmark må forvente en telefon på tirsdag, og vi håper at alle stiller seg positivt til TV-aksjonen, sier næringssjef i Elverum kommune, Anne Vigdis Ellingsen.

Oppfordrer alle til å hjelpe til

Hele 1,3 millioner ble samlet inn det første året med TV-aksjonen. Nå har gjengen trua på at de kan matche den gode starten i år.

– Vi har fått utrolig mange gode tilbakemeldinger. Man kan si at TV-aksjonen er Norges største holdningsaffære, der vi minnes på at verden ikke er som her, sier Dag Rønning som er leder i fylkesaksjonskomiteen, før han legger til:

– Vi har allerede rundt 3000 bøssebærere, men det er fortsatt mulighet for å melde seg på. Og så håper vi flest mulig gir så det svir på søndag!