Med denne summen havner Hedmark på en 17. plass totalt, av landets 18 fylker.

Totalt ble det samlet inn 239,6 millioner kroner til årets TV-aksjon for Kirkens Bymisjon.

– På vegne av Kirkens Bymisjon er jeg både ydmyk, takknemlig og rørt. Resultatet av TV-aksjonen vil bety mye for de enkeltmenneskene som får en jobb å gå til, en seng å sove i eller utstyr som gjør at de kan delta på fritidsaktiviteter. Tusen takk til alle som har bidratt, sier Firing Hvambsal.

100.000 bøssebærere gikk årets viktigste søndagstur og banket på dører i hele landet for å samle inn penger til Kirkens Bymisjons arbeid for et varmere samfunn med rom for alle.

– I hver eneste by og bygd har store og små, unge og eldre stilt opp for å støtte det viktige arbeidet til Kirkens Bymisjon. Hver dør som er banket på, klem som er gitt, møte som er skapt og krone som er puttet på bøssa er helt uvurderlig. Et mer inkluderende samfunn oppnås gjennom de helt konkrete prosjektene, men også gjennom å samle nasjonen til en dugnad for fellesskap, sier TV-aksjonsleder Vibecke Østby.

I snitt ga hver eneste hedmarking 41,24 kroner, noe som er knappe fire kroner under landsnittet på 45,24 kroner.

Aller mest ga osingene, som ga 81,35 kroner i snitt per innbygger. Bak fulgte Engerdal (75.15) og Folldal (67,35).

Elverumsingene (33,92) og løtensokningene (31,24) ga minst.

Flere bedrifter ga også store summer. Mest ga Sparebanken 1 Østlandet med 200.000 kroner, etterfulgt av Hedmark fylkeskommune med 150.000.

Full statistikk finnes på giverstafett.no.

Under har vi samlet de viktigste statistikkene for deg. Her er noen nøkkeltall for Hedmark.