– Når jeg ser hvordan enkelte kommuner sliter for å få nok bøssebærere, forstår jeg ikke hvorfor de ikke lærer av oss. Her går alt på skinner. Lillian og Marit kan holde kurs i hvordan få en TV-aksjonsinnsamling til å gå på skinner, sa ordfører Erik Hanstad da formannskapet i Elverum enstemmig bevilget 50.000 kroner til søndagens innsamling til TV-aksjonen som i år går til Bymisjonens arbeid.

Marit er formannskapssekretær Marit Nysæther Rasch. Lillian er Ap-representant og leder av TV-aksjonskomiteen Lillian Skjærvik. De to har ledet og organisert innsamlingsaksjonen i en årrekke, og har utviklet et system der FAU på skolene sørger for organisering av innsamling i sin skolekrets ved hjelp av elever og deres foresatte. Mangel på bøssebærere er aldri noe tema i Elverum.

Aps Jørn Øversveen sa Arbeiderpartiet har diskutert om den årlige bevilgningen på 50.000 kroner bør innarbeides i budsjettet så den bare kan ordnes administrativt, eller om den skal tas opp i formannskapets oktobermøte hvert år.

– Vi kom fram til at vi vil at den skal behandles i formannskapet for da er sjansen større for at vi får mer blest om aksjonen i Østlendingen, sia Øversveen.