Stortingets presidentskap kaller inn til ekstraordinært møte på Stortinget i midten av september om nye tiltak i den pågående strømkrisa. Etter at opposisjonen truet med å kalle inn til hastemøte, fikk Støre-regjeringa forrige uke en ukes frist til å komme med en tidsplan for planlagte tiltak. Planen er levert, men ingen nye tiltak er planlagt før etter stortingspolitikerne er på plass igjen i oktober. Reaksjonene lot ikke vente på seg; kraftsituasjonen er ute av kontroll, noe må gjøres og det må gjøres straks. Kravene om strakstiltak kommer fra alle politiske kanter, også fra sterke røster internt i regjeringspartiene, fra næringslivet og fra folk flest. Et enstemmig presidentskap satte altså foten ned og kaller stortingsrepresentantene hjem fra sommerferie.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) sier det som for de fleste synes rimelig opplagt, nemlig at kraftsituasjonen er så alvorlig at regjering og storting må samarbeide om løsninger til det beste for innbyggere og næringsliv. Da er det ikke nok med tiltak for næringslivet i statsbudsjettet for 2023, plan for å sikre den innenlandske forsyningssikkerheten i løpet av høsten eller energieffektiviseringstiltak på nyåret som regjeringen serverte som svar på kravet om snarlig handling.

Køa av opposisjonspolitikere som roper om handlingslammelse i regjeringen og at tiltaksplanene ikke holder mål er lang

Reaksjonene etter at olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) la fram sin plan var som ventet. Det ble ropt om umiddelbare grep, de kom ikke. Køa av opposisjonspolitikere som snakker om handlingslammelse i regjeringen og at tiltaksplanene ikke holder mål er lang. Lista over gode forslag også. KrF-leder Olaug Bollestad foreslår for eksempel makspris på 50 øre kWh og 100 prosent dekning over det og SVs Kirsti Bergstø vil ha grunnleggende endringer slik at kraft kommer under politisk kontroll. Problemene er djupe og rammer de fleste av oss, forslag til løsninger er mange og sprikende. En presset regjering burde på eget initiativ innkalt stortinget, her må nemlig alle kluter settes inn.