For kjørende som skal over brua blir det lysregulering mens arbeidet pågår.

Det legges til rette for at gående og syklende skal kunne bruke brua «som vanlig».

Tynset bru ble stengt for alle kjørende natt til mandag 23. august.

Dette fordi det var oppdaget en skade på undersiden av den delen av brua som er for gående og syklister.

Skadene ble inspisert i mange timer påfølgende dag, og rundt klokka halv to den dagen ble det konkludert med at det var trygt, også å kjøre over brua.

Derfor ble den åpnet igjen for fri ferdsel klokken 13.30 den dagen.

Tynset bru er åpnet. Dette sier veivesenet om skadene

Dagen etter oppsummerte Kjetil Strømshoved, som er byggeleder avdeling drift i Innlandet fylkeskommune, med at det er foretatt utbedringer av skadene på Tynset bru.

Og flere utbedringer vil bli gjort.

– I første omgang er det foretatt en utbedring av den skadde bjelken, som er under gang og sykkeldelen på brua. Bjelken er dratt på plass, og midlertidig reparert, fram til vi skal foreta en ytterligere utbedring, sa Strømshoved.

– Det vil bli flere utbedringer av Tynset bru

Nå er det bestemt at det fra mandag 12. september blir igangsatt arbeider med å utbedre de skadene som førte til at brua var stengt noen timer.

– I forbindelse med reparasjoner av skaden som ble oppdaget, så må vi lysregulere og kun bruke ett kjørefelt for biler. Det blir tilrettelagt for gående og syklende i det kjørefeltet bilene ikke skal bruke, sier Strømshoved.

Når på mandag lysreguleringen iverksettes er ikke nøyaktig bestemt, men det skjer neppe før morrarushet inn til sentrum er over.

– Det skal være et oppstartsmøte først, så lysreguleringa iverksettes litt utpå formiddagen, opplyser Kjetil Strømshoved.

Lysreguleringen er planlagt for ei uke.