Tynset har et overforbruk på ni millioner kroner. Ordføreren har en klar beskjed til regjeringen

ROPER UT: Merete Myhre Moen (Sp) er ordfører i Tynset. og leder i KS Innlandet.

ROPER UT: Merete Myhre Moen (Sp) er ordfører i Tynset. og leder i KS Innlandet. Foto:

– Nå er det på tide at regjeringen lytter til kommunene og tar dem på alvor. Vi står tross alt med skoene på i korona-krisen og har et stort ansvar for å holde smittetrykket nede, sier Tynset-ordfører Merete Myhre Moen.

DEL

Hun viser til at kommunene rundt omkring nettopp har vedtatt 1. tertialrapport for 2020. Det er ikke er lystig lesning på grunn av Covid-19, hvor de ble bedt om å rigge seg for en pandemi hvor store deler av arbeidsstokken var utilgjengelig grunnet sykdom, isolering og karantene.

– Kommunene har gjort som de ble bedt om, men det har kostet. I tillegg til kostnader ved økt bemanning og overtid på grunn av endret turnus, større kostnader på renhold, smittevernutstyr og så videre, blir vi gjennom revidert nasjonalbudsjett ikke tilgodesett med de faktiske utgifter. Det betyr at kommunene tvinges til innsparing i viktig tjenestetilbud og investeringer, som næringslivet også sårt ønsker og har et behov for å komme i gang med, peker Myhre Moen på.

– Kommunene er tilgodesett med om lag 6,5 milliarder kroner, mens behovet for å få dekket faktiske kostnader trolig er nærmere 20 milliarder. Dette er beregninger fra KS som etter 1. tertialrapport kan synes å stemme bra, mener hun

Samtidig er det varslet en krisepakke på 2,5 milliarder kroner til kommunene. Det skal sikre at det igangsettes aktivitet, investeringer og vedlikehold for å holde hjulene i næringslivet i gang.

– Tanken er god, men beløpet er svært beskjedent. Spesielt når vi med tanke på finanskrisen i 2013 vet at de bevilget over 4 milliarder kroner med samme formål. Mye bra er gjort fra Staten med tanke på næringslivet, men kommunene kan heller ikke sultefores, fortsetter Myhre Moen.

Hun mener det er på tide at regjeringen virkelig åpner lommeboka for å sikre kommunenes tjenester.

– Vi trenger en bekreftelse på at ekstrakostnadene kompenseres. Som et eksempel har vi et overforbruk på cirka 9 millioner kroner i første tertial i 2020 på grunn av korona-krisen. Og dette overforbruket har vi til tross for andre innsparinger i perioden. Dessuten er flertallet av kommunene sultefôret etter mange år med innstramming i håp om flere kommunesammenslåinger. Denne krisen kommer på toppen av en ellers krevende hverdag med tanke på å få endene til å møtes, konstaterer Myhre Moen.

Artikkeltags