Han legger til at sjukehuset ikke har hatt 100 prosent kapasitet i denne perioden, men at de har behandlet det som lokalbefolkningen har behov for.

Blodrøde tall

– Sånn vil det også være i ferietiden. Det som ikke kan vente, må vi få tatt. Vanligvis har vi mye gjestepasienter utenfor regionen og planlagt aktivitet i forbindelse med plastikk-kirurgi. Men på grunn av mye reiserestriksjoner er det en aktivitet som ikke er tatt opp igjen, fortsetter Øien.

Nesten tomt venteværelse og lite aktivitet gjør at sjukehusdriften langt fra er som normal, skriver tynsetingen.no.

Ifølge nettstedet var det i mars måned et inntektsavvik i forhold til budsjettet på drøye 30 prosent. April-tallene blir enda verre. Årsaken er enkel: hele sjukehuset er i korona-beredskap for å kunne ta imot smittede pasienter. Samtidig må man rigge staben slik at man kan håndtere en eventuell smitte internt.

Vil få ytterligere virkninger

Økonomidirektør i Sykehuset Innlandet, Nina C. Lier, opplyser at de forventer ytterligere økonomiske virkninger.

– Økte kostnader og tapte inntekter som følge av koronapandemien rapporteres særskilt, og det forventes fortsatt betydelige effekter av dette de kommende måneder. Det er tydelige signaler om at helseforetakenes oppdrag for 2020 vil bli endret som følge av pandemien, og at de økonomiske forholdene vil bli gjennomgått. Det vil skje på et senere tidspunkt, sier hun til tynsetingen.no.

Selv om samfunnet har begynt å åpne igjen, har Tynset sjukehus i praksis generelt besøksforbud og forsterket adgangskontroll.

Sjekker ut pasienter ekstra

– Vi sjekker ut pasientene ekstra for smitte før de får lov til å komme inn på huset i det hele tatt, sier Øien.

Han legger til at smitteverntiltak gjør at sjukehuset har brukt telefonen aktivt i behandlingen av pasienter.

– Det er viktig at folk ikke er hjemme med tilstander som de tror de ikke skal forstyrre helsevesenet med. De må gå til lege og ikke tro at de skal skåne noen på noe vis. Vi har kapasitet på indremedisin, kirurgi, ortopedi og urologi. Folk må bare komme seg til doktoren. Så får det heller vente hvis helsevesenet finner ut at det kan vente, sier Øien.