Norges Fredsråd fremhever hver måned et enkeltmenneske eller organisasjon som har utmerket seg for forbrødring og fred i måneden som har gått. Månedens fredsprofil for november 2016 er Foro Tynset – Skandinavisk forening for fred og forsoning i Colombia.

I Colombia har det vært en jobbet lenge og hardt for å få på plass en fredsavtale. I forrige uke kom nyheten om at fredsavtalen endelig ble ratifisert i landets nasjonalforsamling. Ratifiseringen er et viktig og positivt steg mot et fredeligere og mer rettferdig samfunn.

Stiftet i 2014

Foro Tynset har vært en aktiv stemme for eksil-colombianere i Norge for å fremme deres påvirkningskraft i arbeidet mot en fredsavtale i Colombia.

Foro Tynset ble stiftet i desember 2014, med et hovedformål å arbeide for fred og forsoning i Colombia gjennom deltakelse i Foro Internacional de Victimas, og ved å arrangere fredsmarkeringer og aktiviteter i Norge.

Gunn Bråten er foreningens daglige leder.

I en del av begrunnelsen for prisen heter det:

– Colombianske ofre for konflikten får her en arena der de kan fortelle og dokumentere sin historie. Målet er at også eksil-Colombianerne skal bli tatt hensyn til i fredsprosessen, samtidig som Foro jobber for å fremme eksil-colombianernes rettigheter også utenfor hjemlandets grenser.

– Mange av flyktningene måtte forlate landet på grunn av vold eller forfølgelse, og det er derfor særdeles viktig at deres interesser blir ivaretatt i forhandlingene og i arbeidet etter ratifiseringen. Spesielt kvinners deltakelse, politiske og økonomiske rettigheter har fått mye oppmerksomhet.

– Foro Tynset har gitt eksil-colombianere en stemme slik at også deres tanker om hvilke garantier som må til ved en eventuell retur blir inkludert i avtalen.

Norges Fredsråd gratulerer Foro Tynset med utmerkelsen.

– Foro Tynset har bidratt med å øke kunnskapen om Colombia her i Norge og til å styrke integreringen av colombianske flyktninger i fredsprosessen. Norges Fredsråd berømmer arbeidet Foro Tynset gjør for å bidra til at ofrenes stemme har blitt hørt i fredsforhandlingene! Gratulerer!

Foro Tynset og Colombia

COLOMBIA

Etter mer enn 50 år med konflikt er fredsarbeidet i Colombia langt fra over selv om det endelig er enighet om en fredsavtale. Bare i ukene fram mot folkeavstemningen ble minst 22 fredsaktivister drept, og midt i november rapporterte colombianske medier at over 70 menneskerettighetsforkjempere har blitt myrdet så langt i år. Det colombianske sivilsamfunnet har i mange tiår arbeidet for fred og menneskerettigheter, og kjempet for å stoppe forfølgelse og drap på fredsaktivister. Skal en bærekraftig fred oppnås må colombianske myndigheter kunne garantere for sivilsamfunnets sikkerhet og folkets rett til å organisere seg må ivaretas. Det er nå etter ratifiseringen i slutten av november at selve arbeidet starter med å forsone folket, forene de mange motsetningene i samfunnet og komme til en enighet alle kan leve med.