Det er bakgrunnen for Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) nominasjon.

Tynset er nominert til prisen med fem andre kommuner: Arendal, Bodø, Rælingen, Bergen, og Trondheim.

- De nominerte kommunene fortjener ros for arbeidet. De ser bosetting og integrering av flyktninger som en helt ordinær kommunal oppgave, og det gir meget gode resultater, sier direktør i IMDi, Libe Rieber-Mohn. 

Tynset kommune er en av åtte kommuner i Fjellregionen som i løpet av de to siste årene har jobbet med å skape bolyst og øke tilflyttingen til regionen. Bosetting og integrering av flyktninger er en viktig del av denne rekrutteringen.  

- Kommunen gjør en ekstraordinær innsats for å bosette flyktninger, blant annet gjennom gode og kreative løsninger for boligfremskaffelse, mener IMDi Indre Øst som står bak nominasjonen.

Prisen blir delt ut i Trondheim 26. april

Kriterier for nominasjon: 

Regionkontorene nominerer én kommune fra regionen som innfrir kriterium 1 og i tillegg enten kriterium 2 eller 3.  

1. Kommuner som har gjort en ekstraordinær innsats for å bosette mange flyktninger i 2016 gjennom kreative og gode løsninger for å skaffe nok boliger. 

2. Kommuner som har gjort en ekstraordinær innsats for å iverksette nytenkende og alternative tiltak som fører til rask overgang til arbeid eller utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet, eksempelvis gjennom samarbeid med arbeidsgivere og frivillige organisasjoner. 

3. Kommuner som kan vise til planmessig og langsiktig bosettings- og integreringsarbeid med god forankring i kommunen og kommunens planverk.