– Uheldig at alle kutt skal tas på store skoler som ELVIS og Hamar katedralskole

Små videregående skoler i Innlandet skal skjermes på bekostning av store videregående skoler som Elverum videregående skole (ELVIS) og Hamar katedralskole. Fylkestingsrepresentant Joakim Ekseth (H) fra Elverum mener det blir helt feil å ta alle innsparinger på de store skolene.