Hvem i Norge skal bestemme over mitt friluftsliv og jaktliv? Er det folk i Elverum? Eller noen innenfor ring 3 i Oslo? Jeg har jaktet elg i østre Elverum i 47 år. De siste åren har elgstammen gått vesentlig ned.

I vårt terreng har kvoten gått ned fra 8 til 4 dyr! Årsak: Ulven og bjørnen har tatt mye elg.

Krattskogen vokser igjen på de beitemarkene som våre husdyr beitet før ulv og bjørn tok over plassen. Er dette riktig i forhold til miljøpolitikken vi skal utøve?

Hvem i Elverum står frem og sier at de FOR at vi skal ha så mye ulv i vår kommune?

Jeg tør og stå fram. Jeg er IKKE ulvehater, men i Elverum kommune per i dag er blitt et ulvereservat.