Ulven til Høyesterett

HØY TEMPERATUR: Norsk ulvedebatt setter sinnene i kok på begge sider av konflikten.     

HØY TEMPERATUR: Norsk ulvedebatt setter sinnene i kok på begge sider av konflikten.      Foto:

DEL

LEDER
I september 2017 bestemte rovviltnemnda lisensjakt på 12 streifulver samt uttak av Julussaflokken, Osdalenflokken og Slettåsflokken. Vedtaket ble gjort med bakgrunn i at det nasjonale bestandsmålet var innfridd. Vedtaket ble påklaget av blant andre WWF og havnet til slutt på miljøstatsråd Vidar Helgesens bord. Det ble et minnerikt førjulssirkus på Stortinget som endte med at Slettåsflokken fikk leve. I januar ble de to flokkene tatt ut og WWF saksøkte staten. Oslo tingrett frikjente i mai 2018 staten for ulovlig forvaltning av ulv og WWF anket dommen. I starten av desember i 2019 ble saken behandlet i Borgarting lagmannsrett og i januar kom dommen som ga WWF delvis medhold. Dommen er anket og skal nå prøves i Høyesterett.

Problemet er at alle mener deres syn er lovfestet

Høyesteretts avgjørelse blir viktig. Forhåpentligvis kan den slå fast hvilket handlingsrom norsk ulveforvaltning har. Da er det diverse begreper og tolkninger det må ryddes opp i. Hva har vi egentlig forpliktet oss til og hva kreves av skader for å kunne gjøre uttak av en fredet art. Det er uproblematisk at enkelte vil ha en egen levedyktig bestand av ulv i Norge, mens andre strengt holder seg til bestandsmålet som Stortinget har satt og at noen ikke vil ha ulv i det hele tatt. Problemet er at alle mener deres syn er lovfestet. Det blir for eksempel trøbbel når noen mener vi er forpliktet til å bygge opp en egen levedyktig norsk ulvebestand før vi eventuelt kan gjøre uttak, mens andre mener vi utelukkende har et ansvar for at den sørskandinaviske ulvebestanden er levedyktig og kan derfor ta ut det vi vil av ulv. Det vil være naivt å tro at en dom i Høyestyerett vil sette en stopper for den ødeleggende ulvedebatten. Det handler nemlig om noe så essensielt som menneskets rettigheter og hva vi kan tillate oss i forhold til andre arter i naturen. Mer enn juss og politikk, altså.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags