NTB: Tidligere i uka ga Oslo tingrett flere organisasjoner medhold i begjæringen om en midlertidig forføyning, noe som innebærer at den planlagte fellingen av 21 ulver i tre revirer ikke kan gjennomføres.

Bakgrunnen for ønsket er at organisasjonene mener det er en stor fare for at vedtaket om felling i en annen sak blir kjent ugyldig. De viser til at Borgarting lagmannsrett kom til den konklusjonen for et lignende vedtak og at saken skal opp for Høyesterett.

Denne saken er berammet til 25. til 27. april, opplyser informasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Høyesterett til NTB.

Har bedt om muntlige forhandlinger

Når det gjelder saken om den midlertidige forføyningen, har Klima- og miljødepartementet bedt om et snarlig rettsmøte med muntlige forhandlinger. Departementet håper dette vil føre til at retten gjør om avgjørelsen innen utløpet av fellingsperioden, som i utgangspunktet er fra 1. til 15. februar.

Foreløpig er det ikke klart når dette rettsmøtet blir, opplyser kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Markus Iestra i Oslo tingrett til NTB.

Departementet: Lovlig

– Jeg tar tingrettens beslutning om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen til etterretning. Departementet mener vedtaket om lisensfelling innenfor ulvesonen er lovlig, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en kommentar da tingrettens avgjørelse ble kjent.

Organisasjonene Noah, WWF Verdens naturfond og Foreningen Våre rovdyr sto bak begjæringen om utsettelse.

– Det er på tide at myndighetene innser at loven og Bernkonvensjonen krever mer for vern av fredet ulv enn at «bestandsmålet er nådd», og vi forventer nå at de faktisk respekterer rettens mening og ikke tvinger ideelle organisasjoner til ytterligere rettsrunder, sa leder Siri Martinsen i Noah.

Les også

Nå skal Høyesterett sette ulvegrense

21 ulver

Rett før jul ble det klart at Klima- og miljødepartementet opprettholdt rovviltnemndenes vedtak om felling i grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka.

Det åpnes totalt for felling av til sammen 21 ulver. Tallet bygger på overvåkingen i vinter, mens hvis det viser seg å være flere eller færre ulver i revirene, kan kvoten endres. Utgangspunktet er at hele flokken skal felles.