– Kan bli en heftig vinter

Artikkelen er over 1 år gammel

Statens naturoppsyn i Hedmark får oppdraget med å radiomerke ulv. Det er alfa-parene i Slettås-reviret i Trysil og Osdals-reviret i Rendalen som har første prioritet.

DEL

Statsråd Vidar Helgesen har gitt Miljødirektoratet (MD) oppdrag i å radiomerke ulv i så mange revir som mulig. Seksjonsleder for Statens naturoppsyn (SNO), Lars Bendik Austmo, bekrefter at SNO har fått oppdraget.

– Vi skal gjøre forvaltningsmerking av Slettås-reviret og Osdals-reviret. Disse prioriteres først. Vi venter på videre instruks for videre forvaltningsmerking.

Fra før er det én radiomerket tispe. Slettås-hannen ble også radiomerket for forskning for to-tre år siden, men den senderen virker ikke lenger.

Gode forhold

Det ble fredag ettermiddag kjent at miljøminister Vidar Helgesen har gitt Miljødirektoratet oppdrag å radiomerke ulv i så mange revir som mulig. Hensikten med tiltaket er å finne ut om ulvene har endret atferd og viser mindre skyhet overfor mennesker. Hvis det er tilfelle, kan det åpne for å skyte flere ulver.

– Det blir en heftig vinter. Da det ikke skulle tas ut ulv, regnet jeg med at en bredere radiomerking av ulv ville komme, sier Stein Arne Brendryen, regionansvarlig for rovvilt i SNO (Statens naturoppsyn) Hedmark.

SNO Hedmark er fire mann, i tillegg til 12 rovviltkontakter i Hedmark.

Det er i dag rundt ti ulverevir i Norge, tre av dem er hel-norske. Ulvebestanden er antatt å være mellom 63 og 67 ulv.

Brendryen har vært med på rundt ti radiomerkinger av ulv.

Er det vanskelig?

– Nei, ikke når forholdene er gode. Furuskog og myr er fint, ikke tett granskog. Det er viktigere med hvor pila treffer når man skal skyte bedøvelse, enn når det er uttak. En må være mer nøye.

Undersøker om sendere

Hva trengs av folk og utstyr til en radiomerking?

– Først må bakkemannskapet spore. Deretter kommer helikopteret inn. Det er ikke bare å knipse i fingrene så er ulven radiomerket. En plan må legges, sier Brendryen.

Hva koster det å radiomerke en ulv?

– Det vet jeg ikke, sier Stein Arne Brendryen, rovviltansvarlig i SNO Hedmark.

Heller ikke seksjonsleder Austmo vet hvor mye en radiomerking koster.

– Helikopteret må brukes minst mulig. En sender koster noen tusen kroner. Vi vet mer etterpå, sier Austmo.

Han er i gang med å skaffe sendere, de kommer fra Tyskland. Han skal også undersøke om forskningsmiljøene kan ha sendere som kan brukes.

LES ALT OM ULVESAKEN HER!

Artikkeltags