Nordsveen dømt i ulvesaken

DØMT: Svein Ove Nordsveen er nok en gang dømt i ulvesaken.

DØMT: Svein Ove Nordsveen er nok en gang dømt i ulvesaken. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Engerdølen Svein Ove Nordsveen er av Eidsivating lagmannsrett dømt til 90 dagers fengsel for forsøk på medvirkning til ulovlig ulvejakt. Dommen vil bli anket.

DEL

– Nordsveen tar dommen tungt, men vil fortsette å kjempe. Dommen vil vi anke og vi anker over lovanvendelsen som er benyttet vedrørende medvirkningsansvaret, sier Nordsveens forsvarer, Jørn Mejdell Jakobsen. Han fortalte at Svein Ove Nordsveen sjøl ikke ønsket noen form for kontakt med presse etter at dommen falt onsdag formiddag.

Førstestatsadvokat Tarjei Istad i Økokrim sier at de hele tida har ment at Nordsveen forsøkte å medvirke.

– Vi har ment at den tiltaltes prosjekt var å skaffe hunder til ulvejakta som skulle foregå i Strandbygda. Dommen er slik sett grei og vi vil ikke anke, sier Istad.

Jakt eller sporing

Spørsmålet har vært om Svein Ove Nordsveen forsøkte å få en jaktkompis fra Trysil med på ulovlig ulvejakt i Strandbygda 15. februar 2014. Om Nordsveen forsto at det var ulvejakt det handlet om, og om han ønsket at tryslingen og hundene hans skulle delta. Tryslingen dro aldri til Strandbygda den aktuelle dagen og deltok ikke på forsøket, men påtalemyndigheten mener likevel forsøket var straffbart.

Nordsveen har forklart at han ikke forsøkte å skaffe hunder til ulovlig ulvejakt. Han i diverse rettssaler forklart at han trodde det var sporjakt og at hundene skulle trenes på ulvespor. Lagmannsretten mener det ikke er tvil om at Nordsveen forsto at det var ulovlig jakt det var snakk om og at han gjorde seg skyldig i forsøk på medvirkning. Nordsveen sa blant annet i en telefonsamtale at tryslingen ville bli stjerne i Strandbygda hvis han stilte med hundene sine. Lagmannsretten mener at dette ville han neppe sagt dersom det bare hadde vært snakk om sporing av ulv.

Overvåket

Økokrim kom på sporet av Nordsveen da han ringte kompisen sin i Trysil på ettermiddagen 14. februar. Tryslingen var i politiets søkelys og telefonen var avlyttet. Politiet har lydopptak på at Nordsveen fortalte kompisen at Dennis Nordahl fra Strandbygda hadde ringt og fortalt at de hadde ringet inn tre ulver og at det skulle jaktes dagen etter.

Alarmen gikk i Økokrim og telefonene til jegere i Elverum-miljøet ble avlyttet. Spaning under og etter jaktforsøket endte med massearrestasjonene 8. april mot til sammen tov jegere fra Elverum og Trysil. Seks av dem ble tiltalt, ingen av de opprinnelige mistenkte fra Trysil. men Nordsveen ble satt under tiltale for forsøk på medvirkning.

Lang veg

Sør-Østerdal tingrett dømte Nordsveen til seks måneders fengsel og jaktforbud i to år for medvirkning da saken var oppe første gang i april 2015. Nordsveen anket til Eidsivating lagmannsrett som i april 2016 frikjente han. Han ble frikjent fordi lagmannsretten mente at den resultatløse ulvejakta i Strandbygda måtte rammes av naturmangfoldloven og ikke straffelovens paragraf 152 b som tingretten hadde lagt til grunn. På tidspunktet hvor jaktforsøket foregikk, var ikke medvirkning til brudd på naturmangfoldloven straffbart.

Økokrim anket til Høyesterett som i september 2016 slo fast at jaktforsøket må rammes av straffelovens paragraf 152 b og opphevet lagmannsrettens frikjennelse. Høyesterett sendte saken tilbake til Eidsivating lagmannsrett og ny ankeforhandling ble holdt på Hamar fra 31. mai til 2. juni i år. Dommen ble altså 90 dagers fengsel og to års jaktforbud. Nordsveen vil altså anke denne dommen til Høyesterett.

Artikkeltags