Her har vegvesenet satt opp en midlertidig bru over den gamle, som skal tåle tungtransport

Artikkelen er over 3 år gammel

Onsdag ettermiddag ble fv. 607 ved Deset stengt i flere timer. Det ble satt opp en ny midlertidig bru over Deia bru, og arbeidet var ferdig rundt klokken 20.00.