– Både tunnel og nye bruer

TRE LØSNINGER: Statens vegvesen kom til Tynset med tre forslag til løsning på de store utfordringene på riksveg 3 rundt Lonåsen nord for Tynset. Fra høyre seksjonsleder Guri Ulltveit-Moe, planleggingsleder Frode Bakken og assisterende planleggingsleder Trond Elveos.
(Alle foto: Mali Hagen Røe)

TRE LØSNINGER: Statens vegvesen kom til Tynset med tre forslag til løsning på de store utfordringene på riksveg 3 rundt Lonåsen nord for Tynset. Fra høyre seksjonsleder Guri Ulltveit-Moe, planleggingsleder Frode Bakken og assisterende planleggingsleder Trond Elveos. (Alle foto: Mali Hagen Røe)

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Statens vegvesen har skissert tre nye løsninger for riksveg 3 i Lonåsen.

DEL

Torsdag ble de tre løsningene presentert for formannskapet i Tynset, lastebilnæringen og kommunens planavdeling.

Det er en strekning på riksveg 3 på om lag fem kilometer som er utfordringen, fra den smale Tunna bru ved Lonåsen og opp mot Storåsen. Vinterstid skjer det jevnlig større og mindre hendelser og ulykker, som svært ofte ender med stengt veg.

Tre mulige løsninger

Vegvesenet har nå skissert tre ulike nye vegløsninger med fargekodene rød, svart og blå.

Det røde alternativet er uten tunnelløsninger, men innebærer en ny Tunna bru på om lag 500 meter.

Det svarte alternativet innebærer to nye bruer og to nye tunneler. Denne utbyggingen kan gjøres i to etapper.

Det blå alternativet er det lengste, og antakelig det dyreste alternativet, og innebærer en 1,2 kilometer lang tunnel rett etter ny Tunna bru. I løpet av et par timer fikk de frammøtte bryne seg på forslagene, og drodle rundt både fordeler og ulemper.

Her ble det sett på utfordringer med ising, bruer kontra tunneler om det må tas dyrka mark for å lage ny veg.

LES MER: – Må utvide bredden på Rv. 3 

Statens vegvesen var fornøyde med innspillene, og glad for å være i gang.

Ny NTP

– Det er ikke ofte vi starter prosessene slik, sier seksjonsleder Guri Ulltveit-Moe. Mulighetsstudien for riksveg 3 er også litt spesiell, ettersom det egentlig ikke fantes penger til den.

– Men nå gjør vi et forsøk på å få dette prosjektet inn i Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2029, sier planleggingsleder Frode Bakken.

Hvis alt går som planlagt og det bevilges midler til ny veg, så kan man tidligst starte utbyggingen i 2023.

Det ble understreket at dette var første steg, og at det vil bli flere møter senere som vil involvere både grunneiere og andre interessegrupper.

LES MER: Vegvesenet vurderer tunnel i Lonåsen

LES MER: Flere vogntog med trøbbel på rv. 3 

Artikkeltags