Bane NOR mente det kunne endt med storulykke. Nå har Statens havarikommisjon konkludert

Tilrådningen fra Statens havarikommisjon etter at 4 spesialvogner for transport av militært materiell rullet ut fra Auma sidespor og inn på Rørosbanen i oktober i 2018 er klar.