Unaturlig med Tynset som nytt nærsjukehus: – Engerdøler flest har alltid soknet til Elverum sjukehus

Ordfører Line Storsnes reagerer kraftig på at prosjektgruppa i Helse Sør-Øst vil legge ned Elverum sjukehus og gjøre Tynset sjukehus som nærsjukehus for engerdøler.