Unge Høyre vil legge ned Ungdommens fylkesting

VEKK: Nyvalgt leder i Hedmark Unge Høyre, Gjertrud Nordal, vil legge ned Ungdommens Fylkesting.

VEKK: Nyvalgt leder i Hedmark Unge Høyre, Gjertrud Nordal, vil legge ned Ungdommens Fylkesting. Foto:

Hedmark Unge Høyre synes dagens ordning med Ungdommens fylkesting er dyrt og lite representativt for ungdom i Hedmark. De vil avvikle ordningen og erstatte det med noe bedre.

DEL

Hva denne erstatningen skal være tok ikke årsmøtet som vedtok resolusjonen om nedleggelse stilling til.

– Vi vil behandle saken i Unge Høyres fylkesstyre og eventuelt komme med et endringsforslag. Vi er fascinert av ordningen de har i Akershus med et ungdomsråd som består av representanter fra elevrådene ved de videregående skolene i fylket, men vet ikke om det er det forslaget vi lander på. Vi kan også se for oss et ungdomsparlament, sier Gjertrud Nordal som er nyvalgt leder i Hedmark Unge Høyre på ungdomspartiets generalforsamling 7. oktober.

Unge Høyre vil fortsatt at fylkeskommunen skal betale for en ordning med ungdomsrepresentasjon, men er ikke sikker på at det er nødvendig å bruke 700.000 kroner for å opprettholde dagens ordning, siden den er så lite representativ. Pengene går blant annet til å lønne en sekretær.

Ikke representativt

Unge Høyres hovedankepunkt mot dagens ordning er at den er grunnleggende udemokratisk fordi alle kommuner har lik representasjon.

– Når over 50 % av ungdom i Hedmark bor i fire kommuner, er det urettferdig at disse kun utgjør 13 % av de stemmeberettigede. Dette fører til en skjevfordeling og gir et falskt inntrykk av hva ungdommen reelt sett bryr seg om, heter det i resolusjonen.

– Arbeidsutvalget i Ungdommens Fylkesting er heller ikke representativt. Da blir det galt at de skal bestemme over ungdom fra helle fylket, sier Nordal.

Hun understreker at det er en grunnleggende verdi at ungdom blir sett og hørt, og at det skal fortsette i form av et ungdomsråd eller et ungdomsparlament.

Unge Høyre i Elverum

Unge Høyre står absolutt sterkest på Hedmarken, men har fått et par medlemmer i Nord-Østerdal og har gjenopprettet Unge Høyre i Elverum med Thea Sofie Kjelland Verngård som leder i interimsstyret. Kjelland Verngård er også valgt inn i fylkesstyret,

Gjertrud Nordal kommer fra Ottestad og overtok som leder etter Ola Svenneby. Med seg i arbeidsutvalget i ungdomsorganisasjonen har hun Christine Melbye Øien fra Rendalen, Tonje Hansen Fjellum fra Hamar, Edward Glorud Sveen fra Hamar, Fredrik Wictorsen fra Hamar og Thomas Skyberg fra Ringsaker.

Til moderpartiet

– Hvordan har dere tenkt dere at et representativt valg skal foregå?

– Det har vi ikke noe klart svar på nå. Nå skal vi først behandle saken i fylkesstyret, så bestemmer vi oss om vi skal sende saken over til moderpartiet. Så må det bli opp til dem om og hvordan saken fremmes i fylkestinget, sier Gjertrud Nordal.

Artikkeltags