– Når man ser sønnen sin skjelver, får panikk og bryter fullstendig sammen, da skjønner man at det er noe mer enn at han ikke gidder å gå på skolen

Kommunen og ungdomsskolen får kraftig kritikk av Fylkesmannen for sin håndtering av skolevegring. Nå har foreldrene gått til politianmeldelse for brudd på opplæringsloven.