Joe Even Bråtane (23) har valgt en spesiell utdanning, men arbeidsmarkedet er vanskelig

Joe Even Bråtane (23) fra Våler har valgt en spennende utdanningsretning, animasjon. – Jeg skulle helst ha holdt på med dette på heltid.