Ungdommer frykter ulykker ved McDonalds's: – Kan fort bli farlig i vinter

I forbindelse med åpningen av McDonald's i Elverum valfartet mange ungdommer til den nye burgerrestauranten. Mange av dem til fots. Fra bussholdeplassen er det sammenhengende gang- og sykkelveg, nesten helt fram til restauranten. – Dumt, sier 14-åringene Ella og Cornelia.