Rektor ved Solør videregående skole, Kjersti Støre, forteller at man kommer til å følge utviklingen nøye og be om råd fra kommunelegen når det nærmer seg yrkes- og utdanningsmessen som er planlagt i Åsneshallen onsdag til uka.

– Foreløpig går vi ut fra at den skal la seg gjennomføre og krysser fingrene for at koronasituasjonen i Solør utvikler seg riktig veg, sier Støre.

Messen er obligatorisk for alle tiendeklassinger i Våler, Åsnes og Grue, og foresatte er også invitert.

Målet med yrkes- og utdanningsmessen, som er blitt arrangert i mange år, er at elever og foresatte skal få innsikt i utdanningsmuligheter. Bli kjent med næringslivet i Solør er det også en mulighet til, samt få informasjon om hvilken kompetanse næringslivet og kommunene i Solør, har behov for og ønske om. Det er de tre Solør-kommunene, Solør videregående skole og Solør Næringshage som står bak det hele.

– Det er også et mål å stimulere ungdommen til å ta utdannelse. Kunnskap er grunnleggende viktig for framtida til den enkelte, og også for hele Solør-samfunnet, understreker representanter for skolene, kommunene og næringslivet i Solør.