– Det skal ikke være adressen som avgjør hvilket liv et barn i Norge får. Alle barn har lik rett til en trygg og god oppvekst, ifølge Barnekonvensjonen. De store sprikene i både kvalitet og type tjenester kommunene tilbyr barn og unge er dessverre noe vi har sett i flere år, sier Kristin Oudmayer, direktør for Barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge.

SE HVILKE KOMMUNER SOM ER PÅ TOPP OG BUNN NEDERST I SAKEN

Kommuneanalysen fra UNICEF Norge ser på de fem sektorene: barnehage, skole, barnevern, helsetjenester og kulturtilbud.

Analysen baserer seg på tall som kommunene selv har rapportert inn til SSB og tar for seg budsjett og tjenester for barn og unge mellom 0 og 20 år.

Innbyggertall under 10.000

Tokke kommune troner altså øverst på Topp 10-listen, som i fjor. Deretter følger Namsskogan i Trøndelag og Stor-Elvdal.

Åtte av de ti kommunene som gir aller best tjenestetilbud for barn og unge, er små kommuner med innbyggertall under 10.000. Tre av dem er fra Trøndelag, ellers er det god spredning geografisk.

Felles for dem er en gjennomgående stabil prioritering av barn og unge innen de fem sektorene. Klepp kommune i Rogaland kommer nederst i årets analyse, etter Bærum og Nittedal. Åtte av de ti kommunene på Bunn 10-listen tilhører Viken fylke, og syv av dem er store kommuner.

Et fellestrekk for dem er at de har lave bundne inntekter.

Nyfødte får ikke lovpålagt hjemmebesøk

Vokser du opp i Tokke kommune, har du altså større sjans for å få barnehageplass, større areal å leke på i barnehagen, tettere oppfølging av en utdannet lærer eller hjemmebesøk innen to uker etter fødsel, enn hvis du vokser opp i Klepp kommune.

Det er spesielt innen barnevernssektoren at Topp 10-kommunene leverer sterke resultater. Syv av de ti kommunene (Sørfold, Nore og Uvdal, Stor-Elvdal, Åseral, Namsskogan, Høylandet og Lyngen) oppfyller plikten om undersøkelses- og behandlingstid under tre måneder i 100 prosent av tilfellene.

Også innen helsetjenester utmerker Topp 10-kommunene seg. Seks av Topp-10-kommunene har avlagt hjemmebesøk hos nyfødte og familiene deres innen to uker etter fødsel, som er fristen. (Sørfold, Tokke, Heim, Namsskogan, Høylandet og Åseral).

– Begge disse tjenestene er lovpålagte i kommunene, og helt avgjørende for at barn og unge skal sikres en god og trygg oppvekst der de bor, sier Kristin Oudmayer.

Topp 10

1. plass: Tokke, Vestfold og Telemark

2. plass: Namsskogan, Trøndelag

3. plass: Stor-Elvdal, Innlandet

4. plass: Lyngen, Troms og Finnmark

5. plass: Høylandet, Trøndelag

6. plass: Sørfold, Nordland

7. plass: Nore og Uvdal, Viken

8. plass: Bykle, Agder

9. plass: Heim, Trøndelag

10. plass: Åseral, Agder

Du kan søke opp din kommune her.

Bunn 10

255. plass: Klepp, Rogaland

254. plass: Bærum, Viken

253. plass: Nittedal, Viken

252. plass: Halden, Viken

251. plass: Bjørnafjorden, Vestland

250. plass: Lørenskog, Viken

249. plass: Vestby, Viken

248. plass: Lillestrøm, Viken

247. plass: Ullensaker, Viken

246. plass: Nannestad, Viken

Kommunene rangeres etter en poengscore fra 1 til 5, der 5 er høyest og 1 er lavest. Kommuner med lav score leverer ikke nødvendigvis uforsvarlige tjenester til barn og unge, men tjenestene har et lavere nivå sammenlignet med andre kommuner, ifølge kommunenes egne innmeldinger i KOSTRA (SSB).

Kommunenes statistikk er dynamisk. Små justeringer kan derfor ha oppstått i løpet av perioden det har blitt jobbet med analysen (juni – august 2022).

UNICEF Norge hentet ut siste tabell for statistikk 7.7 2022.