Heimevernet vil fra i dag mandag sikre anleggene på Kårstø, Kollsnes, Mongstad og Nyhamna. Bakgrunnen er økt sikkerhetstrussel mot norsk olje- og gassanlegg som følge av Natos konflikt med Russland.

Mandag morgen var bevæpnede soldater fra Heimevernet allerede på plass ved blant annet Mongstad utenfor Bergen, skriver Nordhordland.no.

De siste månedene har droner med ukjent opphav blitt observert ved olje- og gassinstallasjoner både i Nordsjøen og på norsk fastland. I forrige uke oppsto lekkasjer på Nord Stream-rørledningene i Østersjøen. Hendelsen satte et økt fokus på risikoen ved anleggene som er med å levere gass til Europa.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver i HV-staben i Elverum, Svein Cato Nybakken, er det per nå ikke aktuelt å sende noen fra Elverum ut i tjeneste.

– Det er svært usannsynlig at vi gjør det. I hvert fall nå. Vi har mange soldater på Vestlandet som klarer å ta seg av dette, sier Nybakken til Østlendingen.

– Sabotasjemål

Sist uke sa oberstløytnant Geir Hågen Karlsen til Nettavisen, i lys av Nord Stream-lekkasjen, at «norsk gass sannsynligvis er det største sabotasjemålet i hele Europa».

Høgskolelektor ved Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen, har lenge uttrykt seg kritisk om manglende sikkerheten på norsk sokkel, og sa i samme artikkel at Nato bør delta aktivt i å sikre installasjonene på norsk sokkel.

Vakthold over tid

– Politiet har bedt om bistand fra Forsvaret om å ivareta samfunnsviktig infrastruktur på Vestlandet. Det er HV-områdene 08 (Agder og Rogaland), 09 (Bergenhus) og 11 (Møre og Fjordane) som har blitt bedt om å løse dette, sier oberstløytnant Per Gunnar Grosberghaugen i Heimevernet til Nettavisen.

– Vi går ikke inn på hvor mange soldater som kalles inn. Det er ikke grunnlag for å kalle inn andre distrikt nå, sier han.

Han sier at det er de enkelte distriktene som styrer hvordan de praktisk vil løse oppdraget i forhold til rullering, men han sier at det er naturlig at man finner løsninger som gjør at HV-distriktene kan stå i oppdraget over tid.

– Når vi trekker folk ut av sitt sivile liv, så planlegger vi slik at det skal bli mest mulig hensiktsmessig for den enkelte, sier Grosberghaugen.

– Vaktene vil rulleres, slik at HV-soldatene ikke skal være ute for lenge om gangen, sier han.

Bevæpnet

Grosberghaugen sier at det ikke er snakk om en mobilisering av Heimevernet, men en bistand til politiet på lik linje med bistand som blir gitt ved skredulykker og skogbrann.

– Det er politiet som har bedt om bistand fra forsvaret, og det er politiet som styrer oppdraget, sier Grosberghaugen.

Forskjellen denne gangen, er altså at HV-soldatene vil være bevæpnet og skal sikre anleggene mot sabotasje.

De siste månedene er det gjort en rekke observasjoner av droner ved olje- og gassanlegg både i Nordsjøen men også på norsk fastland. Politiet etterforsker dette.

Ennå vet man ikke sikkert hvem eller hva som forårsaket gasslekkasjene fra Nord Stream-ledningene i Østersjøen. En rekke ledere i Nato-land har sagt at det er snakk om sabotasje og antydet at Russland står bak. Russland har avvist dette, og har pekt på at USA og Norge kan stå bak.

Anleggene

Heimevernet skal beskytte disse fire anleggene:

Kollsnes: Gassleds prosessanlegg for gass som ligger på den sørlige delen av øya Ona i Øygarden kommune i Vestland fylke (Wikipedia).

Kårstø: Prosessanlegg i Nord-Rogaland som er viktig i transport og behandling av gass og kondensat (lettolje) fra viktige norsk kontinentalsokkel (Wikipedia).

Nyhamna: Anlegg for ilandføringssted av gassen fra Ormen Lange-feltet. Det ligger på nordøstsiden av øya Gossa i Aukra kommune i Møre og Romsdal (Wikipedia).

Mongstad: Mest kjent for Equinors oljeraffineri med cirka 1000 ansatte. Her ligger også Mongstad-base, Norges største forsyningsbase for norsk sokkel, med 2.000 arbeidsplasser fordelt på rundt 100 forskjellige virksomheter (Wikipedia)