På kvelden 15. november i fjor ble leilighetsbygget Pernup i Trysil stengt av kommunen fordi mangler på brannsikkerheten ble ansett for å være så grove at det medførte en fare for liv og helse å bo der. Ferdigattesten til sentrumsbygget ble trukket tilbake, 18 boenheter og 26 leietakere ble satt på gata og frustrasjonen og forvirringen var total. Siden har det vært spørsmål om hvem som har ansvaret for å gjennomføre tiltakene som kreves for at alle beboerne kan flytte tilbake.

Den nye styrelederen i Sameiet Pernup, Knut Løken, er klinkende klar; det er utbyggeren som har ansvaret. Han mener beboerne kjøpte leilighetene i god tro og flyttet inn. At det i etterkant viser seg å være store mangler ved bygget, kan ikke beboerne ta ansvaret for, er styrelederens klare konklusjon. Det er snart gått et halvt år siden beboerne ble kastet ut og Løken legger ikke skjul på at tålmodigheten er i ferd med å ta slutt. Men beboerne må regne med at saken ytterligere vil trekke ut. Utbygger, Trybo AS med Håkan Stengrundet i spissen, har nemlig påklaget Trysil kommunes vedtak om ikke å gjenåpne tredjeetasjen i bygget. Kommunen tok ikke klagen tilfølge og har sendt saken videre til Statsforvalteren i Innlandet. Der ligger den foreløpig godt.

Det er beboerne som ender opp som de store taperne i denne skandalen

Sameiet er klare på ansvaret, kommunen også. Begge peker på tiltakshaveren som må få utført avbøtende tiltak før gjenåpning kan skje. Statsforvalteren vurderer en, for beboerne, ren formalitet. Problemet er at advokater og det offentlige byråkrati gjerne bruker tid på å klargjøre formaliteter. Og oppe i alt er den ansvarlige for bygget, Håkan Stengrundet, sjukmeldt og det er derfor ikke vært mulig med oppklarende samtaler mellom han og sameiets nye leder. Det er beboerne som ender opp som de store taperne i denne skandalen. Det virker mildest talt helt urimelig.