– Usolidarisk å privatisere kommunale veger

Respektløs holdning til egne innbyggere etter årevis med manglende vedlikehold av vegene er karakteristikken av om privatisering av kommunale veger i Åsnes.