Så langt står det 15 bokstaver i bokstavhuset, så alle elevene har mange bokstaver å lage ord med. Det er fint, for da får de erfare at de faktisk kan lese, sjøl om de ennå ikke greier å lese alt.

Etter at de har gjort en jobb med j på alle måter: De har lest høyt, sagt lyden, skrevet den mange ganger og lest den i kombinasjon med andre lyder.

Så er det tid for å for å bruke både den og andre bokstaver de har lært før. De får et ark med mange bilder, og elevene skriver etter samme prinsippet som ved innlæring. De sier høyt hver eneste bokstav etter hvert som de skriver, og så leser de høyt det ferdig ordet til slutt. F – a – r. Far.

Alle med

– Det er ikke så veldig mye annerledes enn annen lese- og skriveopplæring, men her sier vi bokstavene høyt samtidig som vi skriver dem, sier lærer Lene Solberg som bruker lese- og skriveopplæringsmetoden imal for første gang dette skoleåret.

– Materiellet veldig godt oppbygd. Ungene får lese med de lydene de kan. Det gir mestringsfølelse. Materiellet legger også vekt på å vedlikeholde kunnskap ved at alle bokstavene vi har lært gjentas og brukes til de er automatisert. Det er målet med lese- og skriveopplæringen på første trinn. Elevene skal vite hvilken bokstav det er, og hvordan den lyder uten å måtte tenke seg om, sier Solberg.

Hun ble gjort oppmerksom på metoden av en kollega, og berømmer opphavskvinne Regine Nagelhus for god veiledning.

– Metoden gjør at hele klassen henger med i opplegget. Det er viktig at ingen faller av, sier Solberg.

Lager minnespor

Regine Nagelhus fra Trøndelag gikk på lærerutdanning i Elverum, og har i mange år praktisert som lærer i Spania. Hun begynte i 2009 å lære om den amerikanske metoden imal som opprinnelig var ment for barn med lærervansker.

– Hjerneforskning viser at det dannes flere minnespor ved å kombinere sansene – se, høre, gjøre. Men det holder ikke med flere minnespor. De må hele tiden vedlikeholdes ved å brukes, inntil de er blitt automatisert, Sier Nagelhus.

– Jeg synes det er viktig at ungene kommer i gang med lesing og skriving så fort som mulig. Derfor har jeg tilpasset metoden og utviklet læremateriell til bruk i første trinn, sier Regine Nagelhus.