Nytt studium åpnet på Hamar onsdag

STUDENTER PÅ PLASS: Studiet er skreddersydd for ansatte i vannbransjen.

STUDENTER PÅ PLASS: Studiet er skreddersydd for ansatte i vannbransjen. Foto:

Om lag 30 studenter hadde funnet veien til PARK gründer- og næringshus i Hamar på første dag av deltidsstudiet «Beredskap og krisehåndtering for vannbransjen».

DEL

Studentene kommer både fra kommuner og interkommunale selskaper i vannbransjen og fra myndigheter som Mattilsynet og Folkehelseinstituttet.

Studiet er skreddersydd for ansatte i vannbransjen; ledere, beredskapsansvarlige, kommunikasjonsansvarlige med videre. Studiet gir 30 studiepoeng og går over et år. Det første semesteret gis undervisning i risikoanalyse og beredskapsplanlegging, og i vårsemesteret skal studentene lære mer om operativ kriseledelse og krisekommunikasjon. Studiet har én eksamen i hvert semester.

Førsteamanuensis Bjørn Tallak Bakken fra Høgskolen i Innlandet / Handelshøgskolen Innlandet ønsket velkommen til studiet. Handelshøgskolen Innlandet har en rekke studier innenfor beredskap og krisehåndtering generelt. Dette er det første studiet som retter seg spesifikt mot vannbransjen.

Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, sto for den offisielle åpningen av studiet. Hun beskrev dette som en gledens dag for vannbransjen, da et slikt studietilbud har vært etterlengtet.

– Velfungerende vann- og avløpstjenester er helt avgjørende for vår helse, for miljøet og for samfunnssikkerheten. Kommunene og kommunalt eide selskaper har et stort ansvar med å skulle levere disse tjenestene 24 timer i døgnet året rundt. Trusselbildet er mangeartet og spenner vidt, fra teknisk og menneskelig svikt av mer håndterbar karakter, til naturkatastrofer og ondsinnede handlinger som potensielt kan ramme store befolkningsmengder og nasjonale interesser. Det har siden 11. september 2001 vært jobbet systematisk for å styrke sikkerheten og beredskapsevnen i vannbransjen, og verktøykassen har gradvis blitt fylt opp. Dette skreddersydde studietilbudet har vært en mangel i verktøykassen, sa Hofshagen.

Artikkeltags