Husmorlagets Hus flytter etter 70 års barnehagedrift

I sommer flytter barn og voksne fra Husmorlagets Hus til Ydalir barnehage. Leiekontrakten mellom Stiftelsen Husmorlagets Hus og kommunen løper i to år til.