Svenkerud var en av fem søkere til rektorstillingen. Med Svenkerud ute, har to av de fem trukket seg. Den andre søkeren som trakk seg, en 46 år gammel kvinne, gjorde det fordi hun ikke ønsket navnet sitt offentliggjort.

Svenkerud trakk søknaden sin etter at han hadde vært inne til intervju onsdag. Han vil ikke utdype hvorfor han ikke lenger vil stå som søker:

– Jeg har trukket søknaden. Jeg har ingen kommentar utover dette, og ønsker høgskolen lykke til med å finne ny rektor.

LES OGSÅ: Kjemper om å bli rektor

Rektorjobben ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) er også ledig. Søknadsfristen er ute, men innstillingsutvalget har vedtatt å akseptere senere søknader.

– Jeg ser ikke på rektorjobben ved HiL som så veldig aktuell. Det er HH som står mitt hjerte nær, sier Svenkerud, som er dekan ved høgskoleavdelingen på Rena.

Han var en av to interne søkere til rektorstillingen ved HH. Den andre er prorektor Anna L. Ottosen fra Elverum, som allerede jobber tett sammen med den nåværende ledelsen i sentraladministrasjonen på Terningen Arena.

LES OGSÅ: Hemmelig rektorprosess

I tillegg er det to eksterne søkere: Spesialrådgiver Svend Otto Remøe fra Hamar og professor Hermundur Sigmundsson fra Trondheim. Sistnevnte har også søkt HiL-jobben.

Styremedlem Maren Kyllingstad leder innstillingsutvalget ved HH.

Hun vil ikke kommentere at Svenkerud har trukket søknaden sin.

LES OGSÅ: Åpner for byråbruk

Flere fagforeninger ved HH har krevd at skal brukes et rekrutteringsbyrå i ansettelsesprosessen for at den skal bli så rettferdig som mulig.

HH-styret har åpnet for dette, men Kyllingstad vil ikke svare på om det er blitt gjort.