(Hamar Dagblad)

– Hyggelig med så mange vaktmestere på besøk, sier avdelingsleder for SVL/Fagskolen ved Storhamar videregående skole, Tove Spikkerud.

Vaktmestere i Hamar kommune skal videreutdanne seg til å ta fagbrev i byggdrifterfaget. Derfor holder Storhamar videregående skole i samarbeid med Ringsaker videregående skole et teoriforberedende kurs for Hamar kommune i forhold til å kunne ta fagprøven i byggdrifterfaget.

– Vi har nå 19 deltakere og vi gleder oss til sommeren når disse skal opp til fagprøven, sier Spikkerud.

Tidligere har man hatt en kveld der man tok for seg det historiske perspektivene og utviklingen i faget samt studieteknikk.

Den siste gangen var temaet HMS. Blant annet ble det søkelys på hvordan bruke verne- og sikkerhetsutstyr, hvordan sikre seg mot fall og andre ulykker ved arbeid i høyder. Her sto firmaet Tess for opplæringskvelden.

Videre skal det arbeides med byggeteknikk med materialkunnskap, varme og sanitæranlegg, ventilasjon og elektriske anlegg, drift og vedlikehold av bygningstekniske og energikrevende bygg og mer.

– I den nye læreplanen, som trådte i kraft 1. september, er skole og lærebedrift likeverdige læringsarenaer. Derfor er det viktig at de kursene vi holder blir linket opp mot næringslivet, slik at man kan bli kjent med hverandre og danne relasjoner som man kan få nytte av i arbeidslivet, sier Spikkerud og legger til:

– Vaktmesterne som deltar uttrykker at det er godt å kunne snakke med en annen vaktmester på et slikt kurs. De sier at de møtes jo aldri ellers. Så disse kveldene er gull verdt.

Verdt å nevne er også at fire vaktmestere fra Ringsaker kommune er med på kursene.