Kommunejubel for nytt studium på Tryvis: – Dette er veldig viktig for oss

GLAD: Briott Støa, enhetsleder for omsorgstjenesten i Trysil kommune, er veldig glad for at det nå blir mulig å ta fagskoleutdannelse innen rekruttering på Trysil videregående skole.

GLAD: Briott Støa, enhetsleder for omsorgstjenesten i Trysil kommune, er veldig glad for at det nå blir mulig å ta fagskoleutdannelse innen rekruttering på Trysil videregående skole. Foto:

Begeistringen over at det nå blir mulig å videreutdanne seg innen rehabilitering på Trysil videregående skole, skaper like stor jubel i kommunen, som på skolen.

DEL

– I dag har kun én av våre sykepleiere på sykehjemmet denne fagutdannelsen. Vi har behov for mer kompetanse på dette feltet, og er veldig glade for at det nå er mulig å få denne utdannelsen her i Trysil, sier Britt Støa, enhetsleder for omsorgstjenesten i Trysil kommune.

Nylig ble det klart at NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har godkjent Trysil videregående skole som nytt studiested for fagskoleutdanningen Rehabilitering.

Dette vil supplere fagskoleutdanningen Demens og alderspsykiatri, og gi skolen et bredere tilbud innen helse- og omsorgsfag.

– Viktig kompetanseheving

– Dette vil heve skolens kompetanse på området, og det vil gi studenter en mulighet til å fortsette vegen mot høyskoleutdanningen her på hjemmebane. Vi vet at det er stort behov for fagpersoner innen habilitering og rehabilitering, både i Trysil og Engerdal, og er selvsagt veldig glade for at godkjenningen nå er på plass, sier Berit Marie Øyehaug, studieveileder på Trysil videregående skole.

Faglærer May-Britt Solbakken forteller at utdanningen strekker seg over to år, med en skoledag per uke, og at dette gir samme antall studiepoeng som ett høyskoleår.

Studiet eies av Fagskolen Innlandet. Det inkluderer en tiukers praksisperiode som kan gjennomføres på egen arbeidsplass eller gjennom utplassering hos en annen arbeidsgiver.

– Det er en høy andel eldre både i Trysil og i Engerdal, og begge kommunene har gitt uttrykk for et sterkt ønske om kompetanseheving innen habilitering og rehabilitering. Derfor er vi veldig glade for at skolen nå er godkjent som nytt studiested innen rehabilitering, sier Øyehaug.

Fortløpende opptak

Øyehaug og Solbakken forteller at selv om søknadsfristen nå er ute (gikk ut 15. april), så er det fremdeles mulig å søke om opptak fra høten av.

– Før påske fikk vi ti søknader, noe vi er rimelig godt fornøyd med. Det vil bli fortløpende opptak inn mot studiestart, og vi har kapasitet til å ta imot mellom 25 og 30 studenter, sier Øyehaug.

Ifølge Bitt Støa er rehabilitering helt avgjørende for mestringssatsingen i omsorgstjenesten i Trysil kommune.

– Hverdagsmestring er sentralt i vårt tankesett, og her er rehabilitering svært viktig. I kommuneplanen er dette nevnt som et satsingsområde. Behovet for nyrekruttering av fagutdannede medarbeidere er stort, så dette er veldig viktig for oss, og selvsagt veldig gledelig, sier hun.

Artikkeltags