Både utfordringene og de mørke skyene står i kø for Sykehuset i Innlandet. Først serverte administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard et underskudd på 137 millioner kroner så langt i år, bare i oktober brukte sjukehusene våre nesten 36 millioner kroner for mye i forhold til budsjettet.

Andersgaard styrer mot et minus på 150 millioner dette året. Et år da Sykehuset Innlandet skulle gå med 40 millioner kroner i overskudd.

Med dette som bakteppe har helsestatsråd Ingvild Kjerkol i realiteten satt prosessen med ny sjukehusstruktur i Innlandet på vent med sitt nei i foretaksmøtet 21. november til å godkjenne Mjøssjukehuset nå. Ap-statsråden ønsker ytterligere utredninger om rekruttering og mulig trinnvis utbygging før hun vil ta stilling til videreutviklingen av Sykehuset Innlandet.

Spørsmålet for styret i Sykehuset Innlandet blir da hvordan håndtere den nye situasjonen. Det er altså slik at både Mjøssjukehus-modellen og nullpluss-alternativet, som er en videreutvikling av dagens sjukehusstruktur, inngår i utredningen fram til mars neste år.

Styrets nestleder, Torbjørn Almlid, er klar i sin sak; omstilling må planlegges uavhengig av eventuell byggestart for Mjøssjukehuset. Han mener at raskt å få på plass et omstillingsprogram er eneste muligheten til å imøtekomme de økonomiske kravene som er nødvendige for låneopptak.

Torbjørn Almlids troverdighet og motiver er omdiskutert

Den økonomiske situasjonen, statsrådens utsettelse og at mer og mer tyder på at den svært kostbare Oslo-prosessen skal gjennomføres som planlagt, gjør at prosessen med Innlandets nye sjukehusstruktur ikke på noen måte kan sies å gå på skinner.

Men både for ansatte og egentlig alle andre som lever i Innlandet, kan Almlids hastverk med å omstille virke lite gjennomtenkt og enda et taktisk utspill i kampen mot utbyggingen av et nytt hovedsjukehus. Torbjørn Almlids troverdighet og motiver er omdiskutert.

Ikke uten grunn; han har gjort det klart at han vil tre ut av styret dersom helse- og omsorgsministeren stadfester Mjøssykehuset i Moelv.