Lørdag 12 januar var det duket for ulvevernerne sin motdemonstrasjon, et av de utvalgte plassene som de skulle fronte sitt syn for ulv var ved rådhusplassen i Elverum. Den forsamling som møttes der måtte være utskremte ulveforkjempere som ikke visste sitt eget beste, de var ikke mange til tross for at de hevder flertallet er for ulv. Grunnen til at jeg nevner eget beste, er ifra deres eget utsagn at de kunne vært mange flere, men de som ikke møtte opp, turte ikke pga frykt for konsekvenser og represalier i etterkant. Hva er dette tullet som vernesiden hele tiden hevder at de ikke tør stå frem med sine meninger? Dere kan like godt innrømme det selv, at antallet for ulv er ikke flere, og dere som møter opp, søker offerrollen som et forsøk på sympati for at dere er utskremt.

Hva er dette tullet som vernesiden hele tiden hevder at de ikke tør stå frem med sine meninger?

 

Så på en facebookgruppe at vernerne nå var sinte på den journalist som skrev artikkelen i Østlendingen om demonstrasjonen ,og som selvfølgelig tok bilder av de fremmøtte, på denne gruppe var de sinte for at deres ansikter kunne bli gjenkjent av avisen sine lesere, nok en gang, tør dere ikke stå for egne meninger ? En av appelantene sier hun har lært å takle frykt for veps, bra det, men konsekvenser av ulv er mere alvorlig enn å sammenligne med frykt for veps. En politiker fra MDG nevner biologisk mangfold og verdien med ulv i naturen. Personlig så er jeg nok over gjennomsnittet engasjert i ulvedebatten og har mitt yrke i skogen, men har ennå til gode å se noen positiv innvirkning på naturen grunnet ulv.

En av appelantene sier hun har lært å takle frykt for veps, bra det, men konsekvenser av ulv er mere alvorlig enn å sammenligne med frykt for veps

 

Spør en folk fra områder ellers i landet om natur og biologisk mangfold, så er de kjempefornøyd med sin natur, stiller en samme spørsmål innenfor ulvesona så er de ikke fornøyd sånn det er her, ennå vi har biologisk mangfold ifølge MDG. Saken er at ulv forårsaker et skjevt mangfold, det rike dyreliv vi ønsker, blir borte med ulv tilstede, og det blir et ensidig mangfold istedenfor. Et lite ønske fra meg til dere utskremte ulveforkjempere, hold dere til fakta, romantikken får vente til dere er trygt under dyna, kom dere ut i skogen og følg sporene til en ulveflokk og opplev selv hva de frarøver naturen på sin vei.