Utstyret på sykehusene i Innlandet er gammelt. Det kan få konsekvenser

Deler av utstyret hos Sykehuset Innlandet er så gammelt at det kan påvirke god og effektiv pasientbehandling.