Når vaksinemotstanderne har fått rotfeste i Norge truer det vår helse-sikkerhet. Om du lar være å vaksinere deg, er det ingen privatsak. Det er et potensielt dødelig problem for mine barn, og du utsetter alle spedbarn i Norge for livsfarlige sykdommer. Vaksinemotstandere bidrar til å holde liv i sykdommer som burde utryddes. Fremskrittspartiet er bekymret over den økende motstanden mot vaksiner. Dette problemet må møtes med tiltak og fakta. Nei, vaksiner inneholder ikke farlige stoffer og det gir deg verken autisme eller ME. Vaksiner beskytter deg og hele befolkningen mot alvorlige sykdommer.

Fremskrittspartiet vil derfor vurdere å innføre nasjonale vaksinasjonskrav for helsepersonell. Din frihet til å la vær å vaksinere deg gir deg ingen rett til å utsette andre uskyldige mennesker for livstruende sykdommer. Som personell har du en plikt til å ikke utsette pasienter for alvorlig sykdommer. Ansatte som nekter å vaksinere seg har ikke noe i helsevesenet å gjøre.

Ett argument som brukes hyppig av vaksinemotstandere, er at vaksiner «ikke er naturlig». Men hva er egentlig «naturlig» i denne sammenhengen? Historisk sett var det helt naturlig for barn å dø av sykdom i ung alder. I 1809 døde 40 prosent av alle levendefødte spedbarn i Asker og Bærum. Kopper tok livet av opp mot 500 millioner mennesker på 1900-tallet. Før vi fikk vaksiner levde foreldre i en kontinuerlig og reell frykt for sykdommer vi i dag knapt kjenner navnet på.

Bare antibiotika kan konkurrere med vaksiner når det kommer til å stoppe meningsløs barnedød. På tross av dette ubestridelige faktum, er det likevel stadig flere mennesker som mener tiden før vaksiner var en slags ideell naturtilstand. Jeg forstår det bare ikke, og vil gjøre alt jeg kan for å bekjempe en slik destruktiv og farlig tankegang.

Vaksinemotstand er økende, og WHO har trukket fram vaksinemotstand som en av de ti største truslene mot global helse. Ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon fikk over 82.000 personer i Europa meslinger i fjor, tre ganger så mange som året før. Dersom foreldrene selv ikke vaksinerer seg, risikerer vi at de smitter barn med potensielt dødelig utfall.

Fremskrittspartiets Landsmøte skal denne våren ta stilling til flere forslag som vil hindre vaksinemotstandere mulighet for å smitte uskyldige barn og voksne med alvorlige sykdommer. Et forslag er å gi barnehager og skoler mulighet til å stille krav om vaksinering ved inntak. Et annet er å stille vaksinekrav til ansatte innen helse, skole og barnehage. Kanskje vi også skal gjøre som Island – å innføre vaksinasjon som kriterium for å få innreisetillatelse til Norge?

Vi har klart å utrydde sykdommer tidligere. Nå må vi som samfunn våge å ta en kontroversiell debatt, og sørge for at dagens dødelige sykdommer utryddes. Da må vi slutte å trekke på skuldrene av vaksinemotstanderne – det angår også dine barn.