UDI skal redusere antall mottak for innkvartering av flyktninger fra Ukraina. Haslemoen gir trygghet til flyktningene og arbeidsplasser til distriktet.

Hilde Riseng (Folkelista) har sendt brev til ordføreren om saken der hun ber om at det blir gjort offensive framstøt mot UDI for om mulig få til dette.

Tirsdag møtte hun ordfører May-Liss Sæterdalen, og de to er enig om at det bes om et hastemøte med UDI om dette.

Det haster

– Det er bra at et slik initiativ blir tatt nå umiddelbart, og her bør vi virkelig være på offensiven. Det bør også ha imponert UDI det Våler fikk i stand på kort varsel, og at det hele fungerer så bra at beboerne helst ikke vil dra fra Våler. I samme møte bør det også tas opp om ikke dem som vil bli boende i Våler eller i distriktet, får lov til det i stedet for å bli sendt vilkårlig videre i Norge, sier Hilde Riseng.

UDI skal legge ned en del av akuttmottakene ettersom flyktningstrømmen til Norge ikke er blitt så stor som man trodde den skulle bli. Navn på innkvarteringene skal også endre. Våler og Haslemoen har avtale til 21. september i den form mottaket er.

– Vi har ikke hørt noe konkret om framtida. Men vi er klare til å fortsette hvis Våler og Haslemoen blir med videre. Jeg synes at det bør være en mulighet når man ser på hvor fort Våler fikk hele apparatet opp å gå med eget helsekontor på Haslemoen og med ukrainsk skole for de ukrainske barna med egne ukrainske lærere, sier mottaksleder på Haslemoen, Kjell Åge Moen.

I øyeblikket er rundt 25 personer blitt bosatt i Våler. Det skal etter planen bosettes 50 ukrainske flyktninger i Våler i år.

Likte det de så

UDI har vært på befaring på Haslemoen og likte det de så. Det har også vært møter og samtaler med Våler kommune, uten at det er sagt noe eller gitt noen konkrete signaler om framtida.

– All ære til folk som har snudd seg rundt og bidratt til at vi kom fort i gang med det hele, ikke minst helsekontoret og skolesektoren. Det handler også om mange arbeidsplasser for lokale beboere, rundt 25 har sitt arbeid ved selve mottaket. Jeg ser ingen grunn til at mottaket på Haslemoen ikke skal bli blant de innkvarteringene som fortsatt skal være i drift, sier ordfører Sæterdalen.

Hun forteller også om møter med flyktninger som spør om hun ikke kan hjelpe dem slik at de får bo i Våler eller distriktet ellers mellom Elverum og Kongsvinger.

– Det er mange grunner til at vi må foreta oss noe raskt og søke støtte hos blant andre sentrale politikere for å få dette til, sier Hilde Riseng.