Får Olavsrosa og en plass i den norske kulturarven

JUBLENDE GLAD: – Dette er bare helt topp, jubler ordfører Lise Berger Svenkerud i Våler. Kommunelokalet blir nå tildelt Olavsrosa.

JUBLENDE GLAD: – Dette er bare helt topp, jubler ordfører Lise Berger Svenkerud i Våler. Kommunelokalet blir nå tildelt Olavsrosa. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Ordføreren søkte, og Norsk Kulturarv sa ja. Nå får Vålers spesielle kommunelokale kvalitetsmerket Olavsrosa. I løpet av sommeren vil overrekkelsen finne sted. – Dette er virkelig en gladmelding, sier Lise Berger Svenkerud.

DEL

I et vedlegg til ordførerens søknad, skrev en av mennene bak den nødvendige restaureringen av Våler kommunelokale på begynnelsen av 1980-tallet, Geir Thomas Risåsen, at bygget er et viktig kulturminne.

– Det er helt sentralt i forhold til stedets identitet og har i mer enn 100 år vært den viktigste arena for bygdas politiske og kulturelle liv, skrev Risåsen i sin anbefaling til Norsk Kulturarv.

Nå jubler både han og ordfører Lise Berger Svenkerud over beskjeden om at kommunelokalet får Olavsrosa. De to er ikke helt enig i alt når det gjelder gamle bygninger i Våler. Men i denne saken mener de det samme og kan dele gleden.

– Viktig å velge

– Vi skal ikke ta den diskusjonen nå, men jeg synes det er riktig å si at det må være viktigere å bruke pengene på å holde blant annet kommunelokalet i skikkelig stand. Vi har ikke penger til å ta vare på alt vi gjerne skulle gjort noe med. Derfor er det viktig å velge, og da er blant annet kommunelokalet et selvsagt valg, sier ordfører Lise Berger Svenkerud.

Det er ikke bestemt ennå når overrekkelsen vil finne sted, men det blir i løpet av sommeren. Direktør Erik Lillebråten i Norsk Kulturarv har gitt beskjed om at det bare er å starte planleggingen av overrekkingen.

Stiftelsen Norsk Kulturarv står for godkjenning av dem som søker om tildeling. Man vurderer opplevelsestilbudet, kulturhistorisk verdi, hvordan kulturen blir ivaretatt og formidlingen av denne.

Den som blir tildelt merket er underlagt årlig kontroll og rapportering. Retten til å bruke merket kan trekkes tilbake hvis kriteriene ikke blir oppfylt. Merket kan benyttes til profilering og markedsføring.

Olavsrosa er en form for valknute, som er et gammelt symbol for vern. Figuren er grønn og har omskriften «Norsk kulturarv – Norwegian Heritage», og den ble tatt i bruk for Norsk Kulturarv i 1992.

OLAVSROSA: Slik er Olavsrosa som Våler kommunelokale nå blir tildelt.

OLAVSROSA: Slik er Olavsrosa som Våler kommunelokale nå blir tildelt. Foto:

I Våler er Gravberget gård tidligere tildelt Olavsrosa, men er ikke lenger på lista ettersom garden sto ubrukt en periode før den ble solgt og så tatt i bruk igjen.

Bygdas storstue

Geir Thomas Risåsen skriver i sitt vedlegg til søknaden at kommunelokalet har en sterk plass i bygdefolkets bevissthet, og at så vel lokalet som tunet og de to andre bygningene på tunet brukes ofte i forskjellige anledninger.

– Viktigst i folks bevissthet er allikevel festivitetslokalet med storsalen og spisesalen. Her har privatpersoner leid lokalene for å markere livets store høytider som barnedåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Her har det vært holdt, og holdes fortsatt offentlige fester, og her har det vært juletrefester. Det har vært offentlig kino i storsalen, og Riksteatret og Rikskonsertene har hatt sine forestillinger i huset, skriver Risåsen.

På 1960-tallet forelå et planer om et nytt rådhus i Våler. Kommunelokalet sto for fall og var planlagt revet. Bygningene hadde ikke vært vedlikeholdt siden det ble malt ut- og innvendig i 1946, etter tyskernes bruk under krigen.

Det var bakgrunnen for at det på slutten av 1970-tallet vokste fram en opposisjon for å sette i stand og bevare anlegget. Det førte til ab bygdefolket gikk sammen, dannet et andelslag og fikk overta bygningen av kommunen. Deretter ble bygningsmassen restaurert på begynnelsen av 1980-tallet.

– Våler kommunelokale er dessuten en viktig representant for framveksten av norske småbyer og tettsteder på begynnelsen 1v 1900-tallet, og det er et uttrykk for den sterke framtidsoptimismen som preget samfunnet i årene fram til første verdenskrig, skriver Geir Thomas Risåsen, som selv er konservator ved Norsk Folkemuseum.

– Nå må vi sørge for å få utført det vedlikeholdet som er påkrevet i kommunelokalet. Jeg håper og tror at det er bred enighet om det, sier ordfører Lise Berger Svenkerud. 

Artikkeltags