Ap-politiker i Våler er bekymret: – Dårlig gjort hvis sittende kommunestyre binder det nye med enda mer gjeld

MÅ BREMSE: – Vi må bremse litt nå og la det nye kommunestyret avgjøre hvor mye vi skal bygge. Vålbyen skole bør ikke rives selv om vi skal bygge ny skole. Den kan brukes i andre sammenheng, sier Kjell Ivar Berget.

MÅ BREMSE: – Vi må bremse litt nå og la det nye kommunestyret avgjøre hvor mye vi skal bygge. Vålbyen skole bør ikke rives selv om vi skal bygge ny skole. Den kan brukes i andre sammenheng, sier Kjell Ivar Berget. Foto:

– Ny skole og svømmebasseng må vi bygge raskest mulig. Men det vil være direkte dårlig gjort hvis det sittende kommunestyret påfører kommunen mer gjeld som det nye kommunestyret må ta hånd om.

DEL

Kjell Ivar Berget er en sentral Ap-politiker i Våler og på veg inn i kommunestyret igjen etter noen års pause. Han er bekymret for kommuneøkonomien, samt at all utbygging man nå er i ferd med å gape over, vil skape store problemer framover.

– Jeg er redd vi fort kan havne i Robek igjen, og at vi da vil få midler bare til det høyst nødvendige fra fylke og stat. Uansett er det mest riktige å la det nyvalgte kommunestyret ta de endelige avgjørelsene, ikke at det sittende gjør det før valget, sier Berget.

Planen er at denne saken skal opp i kommunestyremøtet 2. september, altså en uke før valget.

Mye skal ordnes

– Har du resten av Ap med deg på slike tanker?

– Det har jeg nok ikke. Det er forskjellige meninger om dette i partiet. Men skal jeg inn i det nye kommunestyret, må både jeg og resten av representantene begynne å ta ansvar. Det er mange prosjekter ellers som tvinger seg fram og må ordnes med. Det handler om 40- til 50 millioner for nye vannkilde. Det vil koste mellom 30- og 50 millioner å skifte ut kummer og ledningsnett. Vi klarer i dag ikke å vedlikeholde kommunale veger og eiendommer slik det helst burde vært gjort. Det kommer stadig signaler om nye innsparinger i alle sektorer, sier Berget.

Han spør da om kommunen egentlig har råd til å kjøpe bankbygget. Og han spør om det i hele tatt er nødvendig å kjøpe det. Og han mener at man egentlig ikke har råd til å rive den gamle barneskolen, Vålbyen skole.

– Miljømessig vil det være en fordel ikke å gjøre det. Det koster å rive et slik bygg. Jeg mener at gamleskolen vil kunne brukes til SFO og kulturskole. Av hensyn til miljøet vil det være bra å bruke den, sier Berget.

Skole og basseng

Skole og svømmebasseng vil han at skal bygges snarest mulig. Biblioteket, som nå foreslås lagt til bankbygget hvis kommunen kjøper det, mener han bør kunne forbli der det er.

– Biblioteket har meget fine lokaler. Det kan med hell fortsatt være der. Ny skole og basseng bør bygges mellom ungdomsskolen og Vålbyen skole i stedet for å bli dratt nærmere sentrum.

– Og aktivitetshuset?

– Vi har Vålerhallen som fylkeskommunen nå har oppgradert for fire millioner kroner. Vi har Kanonhallen på Haslemoen som idrettsforeningen har kostet på en million kroner og som har fått nytt kunstgras etter Nato-øvelsen. Videre har vi den store gymnastikksalen på Haslemoen som med noen påkostninger vil dekke mange behov. Vi trenger ikke på død og liv så store haller så lenge vi har Vålerhallen på Braskereidfoss, sier Kjell Ivar Berget.

– Og dette tror du det er mulig å få flertall for?

– Det får vi se. Det vil i alle fall være det eneste riktige å vente med endelige vedtak til det nye kommunestyret er konstituert og kan behandle det. Tross alt er de som kommer inn om to måneder som skal leve med det i årene framover, sier Aps sjettekandidat til kommunevalget, Kjell Ivar Berget.

Artikkeltags